DLA SPO/CRO

DLA SPO/CRO

JEDEN PUNKT KONTAKTU DLA SPO/CRO

Funkcjonowanie CWBK NIGRiR w modelu usług wspólnych skraca czas realizacji projektu, głównie poprzez
skrócenie fazy kontraktacji i efektywniejsze wyszukiwanie potencjalnych uczestników badań klinicznych.

  • 4 dni - średni czas odsyłania formularzy dotyczących studium wykonywalności (ang. feasibility)

  • 50 dni - średni czas trwania negocjacji umów na badania kliniczne pomiędzy Sponsorem/CRO a ośrodkiem badawczym

  • 10 dni - średni czas odpowiedzi na zapytania (ang. query)

Centrum Wsparcia Badań Klinicznycch
ul. Spartańska 1,  pokój nr 210B, II p.
02-637 Warszawa

tel.  +48 609 409 803
e-mail: startup@komed-ck.pl

Partnerem Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w NIGRiR jest KO-MED Centra Kliniczne

"Projekt Tworzenie i rozwój finansowanego przez Agencję Badań Medycznych Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu: 2020/ABM/03/00003"