O nas

O nas

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

MISJA CWBK NIGRiR

Wykorzystujemy najwyższe posiadane kompetencje i innowacyjny model zarządzania, aby poprzez najnowsze osiągnięcia nauki zapewnić dostęp potrzebującym pacjentom do nowoczesnych form leczenia. Poprawiamy stan zdrowia i jakość życia pacjentów z zachowaniem najwyższych światowych standardów i przyczyniamy się do wzrostu innowacyjności systemu opieki zdrowotnej.
Rozwijamy współpracę międzynarodową, aby jej efektem było włączenie Polski w nurt kluczowych badań prowadzonych na świecie.

WIZJA CWBK NIGRiR

Do roku 2029 staniemy się wiodącym ośrodkiem badań klinicznych w Polsce w obszarze specjalizacji Instytutu.

INFRASTRUKTURA CWBK NIGRiR

Dedykowana na potrzeby CWBK NIGRiR infrastruktura w Instytucie pozwala na fizyczną centralizację procesów związanych z realizacją badań klinicznych, równocześnie umożliwiając łatwy dostęp zarówno dla personelu, jak i uczestników badań.

  • CWBK NIGRiR powstało przede wszystkim z myślą o pacjentach, aby dzięki infrastrukturze, zespołom lekarzy i personelu medycznego, Instytut spełniał najwyższe standardy leczenia i prowadzenia badań nad innowacyjnymi terapiami.
  • CWBK NIGRiR o powierzchni blisko 500m2 wyposażone zostało w infrastrukturę przyjazną osobom niepełnosprawnym, najwyższej jakości sprzęt w celu zapewnienia komfortowych warunków dla uczestników badań klinicznych, personelu administracyjnego i medycznego oraz przedstawicieli podmiotów zewnętrznych m.in. Sponsorów i CRO.
  • W CWBK NIGRiR znajdują się pomieszczenia do realizacji wizyt ambulatoryjnych, miejsce relaksu dla pacjentów, sala z łóżkami (służąca opcjonalnie wypoczynkowi, ale również będące miejscem wykonywania iniekcji dożylnych substancji
    czynnych, podawania leków), pokój zabiegowy, punkt pobrań i obróbki materiału oraz pokoje biurowe z ograniczonym dostępem do pomieszczeń i dokumentacji, przeznaczone do pracy zespołu administracyjnego i monitorów badań.

PROFESJONALIZACJA ZARZĄDZANIA CWBK NIGRiR

Kluczowym elementem wpływającym na efektywność prowadzenia badań klinicznych jest system zarządzania badaniami w Instytucie wraz ze standardami pracy, kontraktu, budżetu, cennikami oraz monitorowaniem i raportowaniem efektów, jak również komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

  • Elementem systemu zarządzania w CWBK NIGRiR jest księga standardowych procedur operacyjnych, której celem jest zapewnienie przestrzegania wytycznych instytucjonalnych krajowych i międzynarodowych standardów etycznych i jakościowych.
  • Innowacyjny system zarządzania wdrożony w Instytucie wspierany jest rozwiązaniem informatycznym SMARTrials®, zapewniając standaryzację pracy, automatyzację procesu zarządzania CWBK NIGRiR i poszczególnymi badaniami, centralizację funkcji wsparcia oraz poprawę komunikacji.

ZESPOŁY BADAWCZE CWBK NIGRiR

Kompetentny i wysoko wykwalifikowany zespół CWBK NIGRiR to kluczowy czynnik sukcesu rozwoju badań klinicznych w Instytucie, składa się on ze stałego zespołu CWBK NIGRiR i zespołów projektowych obsługujących część białą.

NADZÓR NAD CWBK NIGRiR

"Projekt Tworzenie i rozwój finansowanego przez Agencję Badań Medycznych Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu: 2020/ABM/03/00003"